TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT và TRẺ MỒ CÔI TP.HCM

Tiến Đạt Nsđn biểu diễn cho các em tại trung tâm

Posted by Nhóm Tương Đồng on Saturday, May 6, 2017
ĐÂM DAO VÀO MŨI VẪN HÁT .. ( NGHỆ SĨ TIẾN ĐẠT ) & HỘI QUÁN THANH ĐA

ĐÂM DAO VÀO MŨI VẪN HÁT .. ( NGHỆ SĨ TIẾN ĐẠT ) & HỘI QUÁN THANH ĐA..

MỘT SỐ TIẾT MỤC BIỂU DIỄN ĐẶC SẮC 1
MỘT SỐ TIẾT MỤC BIỂU DIỄN ĐẶC SẮC 2
MỘT SỐ TIẾT MỤC BIỂU DIỄN ĐẶC SẮC 3
MỘT SỐ TIẾT MỤC BIỂU DIỄN ĐẶC SẮC 4
MỘT SỐ TIẾT MỤC HOẠT ĐỘNG BÊN NGOÀI
HÌNH ẢNH NỔI BẬT